¿Quen somos?

Nace Padilla Centro de Psicología., pondo ao teu alcance un equipo profesional formado por un amplo cadro de especialistas en distintas disciplinas e cun contrastado recoñecemento nos seus ámbitos de actuación.

O equipo de profesionais de Padilla Centro de Psicología. traballa desde diferentes enfoques terapéuticos para adaptarnos ás diferentes problemáticas existentes, e todos estes enfoques psicolóxicos teñen un obxectivo común:

Buscar a solución máis eficaz, no menor tempo posible.

No plano psicopedagóxico, abordamos diferentes dificultades educativas desde un enfoque integral, en Padilla Centro de Psicología. somos especialistas en Nenos con Trastornos do Desenvolvemento e Altas Capacidades Intelectuais.

Padilla Centro de Psicología, aposta polas novas tecnoloxías, dispomos das ferramentas diagnósticas e recursos didácticos de maior actualidade.

Déixanos mellorar a túa calidade de vida, favorecer o teu benestar e o teu equilibrio é a nosa prioridade.