Slide background

Departamento de Psicoloxía Xurídica

Dereito de familia, Dereito civil e Dereito penal

Psicoloxia Xuridica

A Psicoloxía Xurídica é unha área de traballo e investigación psicolóxica especializada, cuxo obxecto é o estudo do comportamento dos actores xurídicos no ámbito do Dereito, a Lei e a Xustiza.

Comprende a avaliación, prevención e no seu caso, asesoramento e/ou tratamento daqueles fenómenos psicolóxicos, conductuales e relacionales que inciden no comportamento legal das persoas, mediante a utilización de métodos propios da Psicoloxía.

CATÁLOGO DE SERVIZOS

 1. Orientación e asesoramento a xuíces e fiscais

 2. Elaboración de Estudios e Informes Periciales solicitados por el Juzgado

  Elaboración de Estudos e Informes Periciais solicitados polo Xulgado

 3. Elaboración de Estudos e Informes Periciais solicitados a nivel privado

 4. Seguimento de casos

 5. Mediación familiar

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:

Emisión de informes técnicos da especialidade nos procesos de rupturas de parellas con fillos:

 • Garda e custodia: atribución inicial e cambio de custodia
 • Réxime de visitas: deseño e cumprimento de programas.

Emisión de informes da especialidade noutras situacións que expón o dereito de familia:

 • Avaliación psicolóxica das causas de nulidades civís.
 • Autorizacións para contraer matrimonio.

Avaliación e Asesoramento de casos de capacidade civil na toma de decisións:

 • Valoración da dependencia:
  • Incapacitacións legais
  • Contratos, Testamentos
  • Internamento en centros
 • Valoración de secuelas psicolóxicas:
  • Valoración de secuelas de accidentes
  • Minusvalías psíquicas (trastornos mentais, demencias...)
 • Mediación

Emisión de informes psicolóxicos, sobre a concesión de distintos beneficios penais.

Implicacións psicolóxicas forenses, dos trastornos psicopatolóxicos.

Avaliación da Credibilidade do Testemuño.

Detección da simulación e disimulación.

Abuso sexual

Avaliación da Imputabilidad

Valoración de secuelas psicolóxicas, en casos de malos tratos, abuso, intimidación...