Slide background

Departamento de Psicoloxía Empresarial

RRHH, Seguridade e saúde, Formación e informes periciais

Psicoloxía Empresarial

A Psicoloxía do Traballo é a rama da psicoloxía dedicada á análise da conduta humana dentro do contexto dunha empresa e durante o desenvolvemento do seu traballo.

Se buscas resultados distintos, non fagas sempre o mesmo.

CATÁLOGO DE SERVIZOS

  1. Selección de Persoal

  2. Formación e Desenvolvemento

  3. Organización e Desenvolvemento de RRHH

  4. Condicións de Seguridade e Saúde no Traballo

  5. Informes Periciais

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Avaliación e orientación do persoal.

Avaliación de condicións específicas de traballo.

Orientación profesional, e desenvolvemento de carreiras.

Avaliación de necesidades formativas.

Deseño, impartición, e avaliación de programas formativos.

Organización, e planificación de programas formativos.

Avaliación de Clima Laboral.

Análise da cultura organizativa e cambio.

Análise de problemáticas individuais, con incidencia laboral

Auditorias de Recursos Humanos.

Avaliación de Riscos laborais.

Ergonomía e mellora das condicións de traballo.

Recoñecementos psicolóxicos en postos especiais.

Avaliación e intervención en psicopatoloxías con inadaptación laboral (Tensión, Mobbing, Burnout, etc.)

Minusvalías psíquicas :

  • Trastornos mentais
  • Demencias...

Incapacidades laborais

Secuelas de accidentes

Simulación Psicopatoloxías laborais:

  • Estres laboral
  • Mobbing
  • Bourn-Out.