Slide background

Departamento de Psicoloxía Clínica

Adultos, Infantoxuvenil e Atención ao duelo

Psicoloxía Clínica

O noso equipo de profesionais aplica o coñecemento e as habilidades, as técnicas e os instrumentos proporcionados pola Psicoloxía ás anomalías, os trastornos e calquera outro comportamento humano relevante para a saúde e a enfermidade, coa finalidade de avalialos, diagnosticalos, explicalos, tratalos, modificalos ou previlos.

CATÁLOGO DE SERVIZOS

  1. Avaliación

  2. Diagnóstico

  3. Intervención – Tratamento

  4. Seguimento

  5. Mediación familiar

  6. Psicoterapia online

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Terapia de parella

Depresión e outros trastornos emocionais

Tensión

Trastornos de Personalidade

Trastornos da conduta alimentaria

Trastorno Obsesivo- compulsivo

Adiccións: drogas, alcol, ludopatía, internet

Trastornos Relacionais

Terapia Familiar

Atención Temperá

Hiperactividade

Celos, medos e fobias infantís

Trastornos de evacuación:enuresis e encopresis

Relación pais- fillos

Habilidades sociais

Trastornos emocionais

Mutismo selectivo

Orientación sexual a pais e adolescentes

Problemas de adaptación

Ofrecemos unha asistencia individual e personalizada, pondo a dispoñibilidade de calquera persoa o apoio dun psicólogo especialista que realizará un acompañamento e proporcionará unha atención psicolóxica que lle axude, oriente e facilite o proceso de duelo, previndo a aparición ou desenvolvemento dun duelo complicado.